Lampy utwardzane promieniami UV

Warianty lamp

Dostępne są różne opcje lamp, które pasują do wielu zastosowań, w tym lampy domieszkowane metalohalogenkami lub bez ozonu oraz ze szkłem kwarcowym z wysokim UVC.

Opcje lamp łukowych

GEW oferuje różne typy lamp do swoich systemów z lampami łukowymi.

Standardowe lampy rtęciowe (Hg) emitują szerokie spektrum fal UV, widzialnych i podczerwonych. Ta wydajność poprawia się przez dodanie niewielkich ilości metalu, takiego jak żelazo (Fe), gal (Ga), ołów (Pb), cyna (Sn), bizmut (Bi) lub ind (In) do wnętrza lampy kwarcowej. Lampy rtęciowe z dodatkiem metali nazywane są domieszkowanymi, z dodatkami lub z metalohalogenkami.

Różne rodzaje materiałów konstrukcyjnych lamp, a także powłoki nakładane na powierzchnię lampy, są również używane do blokowania lub zwiększania emisji pewnych pasm długości fal.

Kaseta GEW E2C UV
Wydajność widmowa lamp domieszkowanych

Domieszkowanie:

  • Najczęściej używaną lampą GEW jest lampa rtęciowa (Hg).
  • Drugą najczęściej stosowaną lampą GEW jest lampa domieszkowana żelazem (Fe). Lampy domieszkowane żelazem przesuwają część promieniowania UV na dłuższe, prawie widzialne długości fal, co skutkuje lepszą penetracją przez grubsze warstwy farb o wysokiej pigmentacji. Często używana jako stacja końcowego utwardzania w systemach druku inkjetowego.
  • Lampy z domieszką galu (Ga) najlepiej nadają się do utwardzania białych farb i powłok zawierających dwutlenek tytanu. Dzieje się tak, ponieważ lampy galowe przesuwają znaczną część promieniowania UV w kierunku długości fal dłuższych niż 380nm. Dodatki dwutlenku tytanu, które nadają białym farbom ich kolor, pochłaniają prawie całe światło poniżej 380 nm.

Konstrukcje lamp:

  • Lampy bezozonowe zawierają powłoki powierzchniowe, które blokują wytwarzanie ozonu przy długościach fal poniżej 240 nm. Są one powszechnie używane w urządzeniach laboratoryjnych lub systemach UV chłodzonych wodą, aby uniknąć konieczności stosowania filtrów ozonowych lub kanałów w instalacji. Każda lampa domieszkowana może być wyprodukowana z bezozonowym kwarcem.
  • Lampy HiC zwiększają całkowitą moc promieniowania UV o około 15% i zwiększają moc UVC o 30%. Długości fal UVC sprzyjają utwardzaniu powierzchni i są szczególnie ważne w niektórych zastosowaniach przemysłowych, takich jak utwardzanie klejów topliwych. W lampach HiC wykorzystuje się wysoce oczyszczoną formę krzemionki do produkcji bańki/lampy ze szkła kwarcowego, która pochłania mniej światła UV niż zwykle i zwiększa moc wyjściową. Każda lampa domieszkowana może być wykonana z kwarcem HiC.
  • GEW produkuje również okna kwarcowe z tego samego materiału, które mają podobny wpływ na promieniowanie UV.

Zapraszamy do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem handlowym

Jamie Neill Młodszy kierownik ds. sprzedaży, Sheetfed

Jamie Neill
Kierownik Sprzedaży
w Wielkiej Brytanii

T: +44 7793 042 467

Wyślij email bezpośrednio do Jamie

Znajdź lokalnego dystrybutora:

Jeśli Państwa kraju nie ma na tej liście, prosimy skontaktować się z naszą siedzibą główną w Wielkiej Brytanii w celu uzyskania pomocy.